Popolnoma prilagojena storitev. Za vsako podjetje ali organizacijo posebej.

"Računovodski

Paket MIKRO

 •  15 prejetih/izdanih
   računov mesečno
 •  Nezavezanec za DDV
 •  Normiranec ali popoldanski s.p.
"Računovodski

Paket MINI

 •  20 prejetih/izdanih
   računov mesečno
 •  1 zaposlen
 •  DDV zavezanec
 •  D.O.O. ali S.P.

"Računovodski

Paket SREDNJI

 •  30 prejetih/izdanih
   računov mesečno
 •  2 zaposlena
 •  DDV zavezanec
 •  D.O.O. ali S.P.
"Računovodski

Paket VELIKI

 •  75 prejetih/izdanih
   računov mesečno
 •  3 zaposleni
 •  DDV zavezanec
 •  D.O.O. ali S.P.
 •  Mednarodno poslovanje

"Računovodski

Paket PO MERI

Vam noben izmed paketov ne ustreza?

Paket Po meri je sestavljen po dogovoru glede na vaše želje in potrebe.

Računovodski servis Nerva - računovodstvo Maribor

Ostale računovodske storitve

V računovodskem servisu Nerva za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje evidence saldakontov,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • vodenje blagajne,
 • obračun DDV,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev,
 • blagovno in materialno knjigovodstvo
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • obračun osebnih dohodkov,
 • obračun drugih prejemkov fizičnih
  oseb,
 • izdelava vseh zakonsko določenih poročil,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava raznih pogodb,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • ostale računovodske storitve.


Davčno in poslovno svetovanje

Davčno in poslovno svetovanje dopolnjujeta že obstoječo ponudbo računovodskih storitev. Strankam že v okviru običajnega sodelovanja poskrbimo za davčno optimizacijo in kontrolo pravilnosti poslovnih procesov. Ob tem pa ponujamo še naslednje storitve:

 • davčno svetovanje,
 • davčna optimizacija,
 • pomoč pri kadrovanju,
 • pomoč pri izterjavi dolgov,
 • priprava cesij, kompenzacij in asignacij,
 • svetovanje pri celostni rešitvi za vaše računovodstvo,
 • optimizacija postopkov povezanih z računovodstvom,
 • prijava na razpise za subvencije in evropske sredstva,
 • preveritev skladnosti poslovanja z računovodskimi predpisi,
 • storitev izdelave sklepov, aktov in pravilnikov povezanih z računovodstvom,
 • ostale svetovalne storitve

Izpolnite obrazec za točen izračun cene …

*Obvezno polje